Banner

Celostátní referendum

Česká Ústava referendum předpokládá ve svém čl. 2 odst. 2, který zní: „ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.“ Zůstává tedy přímo na ústavním zákonu, zda zavede referendum obecně, nebo jen pro daný konkrétní případ, pro který bude vydán.

Do ustavení Senátu v roce 1996 nebyl žádný návrh zákona o obecném referendu v Poslanecké sněmovně schválen; po ustavení Senátu byl zákon schválen v Poslanecké sněmovně v roce 2001, a v roce 2005 následně pak zamítnut Senátem.

Pro referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii byl vydán speciální ad hoc ústavní zákon č. 515/2002 Sb.

 

Anketa - Chcete současnou vládu?
 
Banner
Banner

POČASÍ

Weather data OK
PRAHA
14 °C
[Podrobnosti]

DISKUZE